Andre sporter

Endelig et kart over Reinheimen Nasjonalpark

30-08-2012 17:42 Cappelen Damm Det nye kartet over Reinheimen inkluderer Tafjordfjella mot vest og tek med Trolltindane i Romsdalen som ei nordleg avgrensing.

Reinheimen er det f?rste kartet som spesifikt dekkjer omr?det innanfor nasjonalparken med same navn. Dette er ein noks? ny nasjonalpark, den vart opna i 2006 og omfattar eit areal p? 2615 km2. S?r for Reinheimen ligg Jotunheimen og i s?rvest ligg Breheimen. Kartet Reinheimen inkluderer Tafjordfjella mot vest og tek med Trolltindane i Romsdalen som ei nordleg avgrensing.
Saman med Tafjordfjella er det fjellomr?da i Skj?k og Lesja som utgjer hovuddelen av Reinheimen nasjonalpark. Dette omr?det huser ei av Noregs st?rste villreinstammer. Derav navnet Reinheimen. I omr?det er det eit nett av private hytter til utleige og i Tafjordfjella finn ein eit stinett og hyttenett i regi av DNT. Mot vest og nordvest er fjella ville og bratte, medan dess lenger mot aust vi beveger oss, dess rundare blir landformane. Til tross for runde landformer finn ein her Noregs mest isolerte 2000-meters topp. Det er Gr?h? med sine 2014 moh.
Kartet har eit oversiktskart over heile nasjonalparken i 1:100 000 og eit meir detaljert kart i 1:50 000 over Tafjordfjella opp mot Romsdalen som har meir topografi. Kartet er sj?lvsagt trykt p? v?rt v?rbestandige kvalitetspapir som kan brukast hardt i b?de v?r og vind.
Pris kr 159,-
Kontaktperson i forlaget: Anne ?stgaard – mobil 971 64 649 / [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy