SE

En ny klubb valdes in vid Motorhistoriska Riksförbundets förbundsstämma

Lördagen den 18 oktober gick MHRF:s förbundsstämma av stapeln, liksom tidigare ?r p? Täby Park Hotell utanför Stockholm. I samband med eftermiddagens stämmoförhandlingar valdes en ny klubb in: Club Victoria.
Under förmiddagen presenterade MHRF:s styrelse och kansli aktuella fr?gor och informerade bland annat om MHRF-försäkringen, kontakter med myndigheter och politiker, samarbetet inom Transporthistoriskt Nätverk samt visade upp MHRF:s nya grafiska profil. Det fanns ocks? utrymme för medlemmarna att ställa fr?gor till förbundsstyrelsen. Före lunch var det ocks? utdelning av dels Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingars stipendium 2014, dels av det Motorhistoriska Priset 2014.
Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingars stipendium gick i ?r till tv? pristagare. Den ene var Kent Ekberg för hans omfattande forskningsarbete kring den tidiga bilismen i Värmland och för boken När bilen kom till Värmland ? bilismen och bilarna 1905-1930. Det andra priset gick till Bugattisektionen inom Automobilhistoriska klubben för uttömmande forskning rörande samtliga de Bugattibilar som funnits i Sverige, och som publicerats i Nordic Bugatti Register.
Det Motorhistoriska Priset för 2014 gick till Föreningen Husqvarna Motorcyklar för deras arbete i samband med Windmill Rally Sweden 2014. Priset delades ut av de tre klubbarna AHK, MHS och MCHK.
Efter lunch var det dags för stämmoförhandlingar och en ny klubb valdes in som medlem: Club Victoria. Omval skedde ocks? av de ledamöter i styrelsen vars mandat g?tt ut. Förbundsstyrelsen för 2014-2015 ser därför ut som föreg?ende ?r: Peter Edqvist (ordförande), Rune Björck, Timo Vuortio, Lennart West, Per-?ke Larsson, Per Dahl, Rickard Elgán, Göran Flank och Helén Martin.
Text: Catrine Wallheim, kanslisekreterare MHRF
Bild: Göran Schüsseleder/MHRF

För g?rdagens fordon p? morgondagens vägar
Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska fr?gor, kontakter med myndigheter och organisationer samt r?dgivning och information. MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för m?let att v?rt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy