SE

Byggnadskontoret välkomnar FSBS kongress till Halmstad 2015

2014-09-19 11:17 Destination Halmstad ?r 2015 är Halmstad värd för Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare utbildningsdagar (FSBS) med cirka 700 deltagare. Byggnadskontoret blir den lokala värden för kongressen. Kongressen har rekryterats av Halmstad Convention Bureau i nära samarbete med byggnadskontoret i

2014-09-19 11:17 Destination Halmstad ?r 2015 är Halmstad värd för Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare utbildningsdagar (FSBS) med cirka 700 deltagare. Byggnadskontoret blir den lokala värden för kongressen. Kongressen har rekryterats av Halmstad Convention Bureau i nära samarbete med byggnadskontoret i Halmstad.

?r 2015 är Halmstad värd för Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare utbildningsdagar (FSBS) med cirka 700 deltagare. Byggnadskontoret blir den lokala värden för kongressen. Kongressen p?g?r under tre dagar p? Halmstads Teater i syfte att ge tjänstemän och förtroendevalda inom nämnder och styrelser, som hanterar plan- och bygglovsfr?gor, utökad kunskap och möjlighet att utbyta erfarenheter. Kongressen har rekryterats av Halmstad Convention Bureau i nära samarbete med byggnadskontoret i Halmstad. ? Halmstad Convention Bureau har varit till stor hjälp i att f? kongressen till Halmstad, en mycket eftertraktad kongress. Det är fantastiskt roligt för byggnadsnämnden och byggnadskontoret att f? ett s? stort och betydelsefullt arrangemang som FSBS till Halmstad. FSBS bidrar inte bara med ökad kunskap till landets bygglovhandläggare utan skapar tillväxt som samhällsutvecklare, säger Anders Thorén, förvaltningschef p? byggnadskontoret. ? Valet av konferensort är alltid sv?rt. Vi har m?nga orter som vill vara med att arrangera v?ra utbildningsdagar. Men d? det är m?nga deltagare som vill vara med p? v?ra utbildningsdagar ställs det höga krav p? lämpliga lokaler och boende. Men tillsammans med ett intresserat byggnadskontor och ett engagerat destinationsbolag har gjort att föreningen valt Halmstad som nästa konferensort, säger Leif Johnsson, Ordförande för Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och ByggnadsnämndsSekreterare ? Vi är mycket glada över att FSBS har valt Halmstad som destination för sin kommande kongress 2015. Att f? jobba tillsammans med Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare kommer att bli roligt och utvecklande b?de för oss och för v?r stad. Samarbetet med byggnadskontoret känns tryggt men ocks? spännande, avslutar Linda Hellring, projektledare p? Halmstad Convention Bureau. Mer information och fr?gor: Linda Hellring Halmstad Convention Bureau Destination Halmstad AB Mobil: 072-155 43 98 E-post: [email protected] Anders Thorén Förvaltningschef Byggnadskontoret i Halmstads kommun Tel: 070-2493984 E-post: [email protected] Leif Johansson Ordförande Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare E-post: [email protected] Läs mer: www.halmstadcvb.se Destination Halmstad ska skapa tillväxt och stärka destinationens varumärke genom att, tillsammans med näringslivet och andra intressenter, aktivt verka för utvecklingen av Halmstad som besöks-, mötes-, och evenemangsstad.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy