SE

Brottsförebyggande r?det ska kartlägga matchfixning

2014-10-07 07:02 Riksidrottsförbundet För att öka kunskapen om hur uppgjorda matcher i Sverige planeras, organiseras och genomförs har Riksidrottsförbundet i samarbete med Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel vänt sig till Brottsförebyggande r?det (Br?) som nu ska genomföra en förstudie. Syftet är att f? kännedom om hur uppgjorda matcher fungerar och vilka aktörer som

2014-10-07 07:02 Riksidrottsförbundet För att öka kunskapen om hur uppgjorda matcher i Sverige planeras, organiseras och genomförs har Riksidrottsförbundet i samarbete med Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel vänt sig till Brottsförebyggande r?det (Br?) som nu ska genomföra en förstudie. Syftet är att f? kännedom om hur uppgjorda matcher fungerar och vilka aktörer som medverkar.

För att öka kunskapen om hur uppgjorda matcher i Sverige planeras, organiseras och genomförs har Riksidrottsförbundet i samarbete med Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel vänt sig till Brottsförebyggande r?det (Br?) som nu ska genomföra en förstudie. Syftet är att f? kännedom om hur uppgjorda matcher fungerar och vilka aktörer som medverkar. Studien kommer i nästa steg vara ett underlag i arbetet med att ta fram brottsförebyggande och brottsbekämpande ?tgärder. Uppgjorda matcher inom idrotten, matchfixing, är ett problem som under de senaste ?ren blivit allt större b?de internationellt och i Sverige. Företeelsen är inte bara en fr?ga om grov brottslig verksamhet utan strider ocks? mot svensk idrotts grundläggande värderingar om rent spel, integritet och respekt för andra. Idag finns ett kunskapsbehov om hur stor omfattningen av uppgjorda matcher är, hur de är strukturerade och vilka aktörer som är inblandade. Den kunskap som finns är baserad p? upptäckta och misstänkta fall och det saknas forskning p? omr?det. Risken är ocks? stor att de fall som avslöjats i Sverige endast är toppen av ett isberg. Därför har Riksidrottsförbundet tillsammans med Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel vänt sig till Brottsförebyggande r?det (Br?) som nu ska genomföra en förstudie för att kartlägga matchfixing inom svensk idrott. Arbetet startar nu under hösten och resultatet ska ligga till grund för att ta fram brottsförebyggande och brottsbekämpande ?tgärder. ? Problemen med matchfixing är mycket allvarliga och är en trovärdighetsfr?ga för idrotten. För att ?tgärderna ska vara effektiva behöver vi f? mer kunskap och därför blir Br?:s kompetens och arbete ett viktigt underlag att utg? ifr?n, säger Birgitta Ljung, Riksidrottsförbundets generalsekreterare. ? Vi behöver veta ännu mer om hur utbredd matchfixingen är inom fotbollen och här kan Br?s studie ge värdefull kunskap, säger Svenska Fotbollförbundets tf. generalsekreterare Krister Malmsten. M?lsättningen är att Br?:s förstudie ska ge svar p?: Vilka typer av upplägg som finns vid uppgjorda matcher? Hur organisationsstrukturerna ser ut när det gäller bland annat logistik och penningflöden? Vilka brottsförebyggande och brottsbekämpande ?tgärder som bedöms vara mest effektiva ? Som spelbolag och idrottssponsor är det självklart att delta i finansieringen av denna studie. Den utveckling vi ser är bekymmersam och vi m?ste göra allt vi kan, i s?väl nationella som internationella sammanhang, för att v?ra spelobjekt ska vara säkra för idrotten och för v?ra kunder. Rent spel är en förutsättning för tävlande p? lika villkor. Det är ocks? grunden för v?ra kunders tilltro till spel och att idrotten avgörs helt p? sportslig grund, säger Lennart Käll, vd för Svenska Spel. Br?:s studie, som finansieras av Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel, beräknas vara klar till sommaren 2015. Under tiden fortsätter det p?g?ende arbetet inom idrotten att hantera de ärenden som blivit kända och där idrotter misstänker matchfixing. Att synliggöra, och sprida information till förbund och föreningar är ocks? ett centralt inslag i arbetet mot matchfixing. Mer om svensk idrotts arbete mot matchfixing För mer information om studien kontakta Johan Claesson Samordnare, Riksidrottsförbundet 0705-95 18 53 Anders Hübinette Förbundsjurist, Svenska Fotbollförbundet 08-735 95 42 Johan Tisell Presschef, Svenska Spel 070-322 55 21 Lars Korsell Enhetschef, Brottsförebyggande r?det 08-401 8711

A to już wiesz?  Idrott - en vacker plats för Asperger

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy