Beslut taget om konstsnösp?r p? Rocklunda

a8

Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden har tagit beslut om en permanent lösning för konstnösp?r p? Rocklunda. Det 2,5 kilometer l?nga sp?ret kommer att vara p? plats i december i ?r. ? P? det här sättet säkerställer vi att väster?sarna kan ?ka längdskidor även snöfattiga vintrar. Ett konstsnösp?r innebär kontinuitet och förlänger givetvis säsongen. Det här är positivt för s?väl barn-, ungdoms- och elitverksamhet som för familjer och motionärer. Skid?kning har under de senaste ?ren blivit en av de populäraste idrotterna för motionärer i Sverige. Motionsformen vänder sig till de flesta, b?de unga och gamla. Det är ocks? en könsneutral sport, säger Per Lithammer, nämndens ordförande. Investeringen p? cirka 4,5 miljoner kronor kommer att best? i markarbete s?som breddning och rörläggning, inköp av kompressor, högtryckspump, belysning med mera. I mitten p? december ska konstnösp?ret vara klart och öppnas för allmänheten. Staden och IFK Väster?s i samarbete Konstsnösp?ret är ett samarbete mellan Väster?s stad och IFK Väster?s, som även kommer att ha en ski park i anslutning till sp?ret. Konstsnösp?ret och ski parken kommer att finnas tillgängliga även utanför träningstid för allmänheten. Detta hoppas man bidrar till att familjer lättare f?r med sina barn ut i skidsp?ret. ? Det här ser vi givetvis som en viktig del i arbetet med att f? fler ungdomar att vilja ?ka skidor i Väster?s. Skidsporten har haft utmaningar i och med det milda vädret i den här delen av landet. Nu kommer det att finnas snö under hela säsongen och alla f?r tillg?ng till skidsp?r under skidsäsongen ? inte bara de som har möjlighet att resa dit snön finns, säger Lars Ljung, strateg p? kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Under Relaterat/Dokument nedan hittar du en karta som visar sträckningen för Rocklunda konstsnösp?r. För mer information Lars Ljung, strateg kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 021- 39 13 17, [email protected] I Väster?s finns en m?ng?rig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns ocks? det trygga och trivsamma Väster?s. En stad där samverkan i olika former föder framg?ng. En stad där människan och tekniken lever i en framg?ngsrik symbios. Jobba i Väster?s stad G? i skola i Väster?s Väster?s är ?rets studentstad

Authors
Top