SE

Bandy: Hbtq-arbetet ska genomsyra hela verksamheten

Broberg/Söderhamn Bandy IF:s styrelse har tagit beslut att p?börja ett hbtq-arbete tillsammans med RFSL i Hälsingland, och kommer att markera detta genom att spela med en regnb?gslogga p? sina matchställ.
? Det är ingen quick-fix utan vi kommer att jobba med värdegrundfr?gor l?ngsiktigt, säger ordförande Nils Stefansson till Feministiskt Perspektiv.
Vad har lett fram till det här beslutet?
? Vi har tagit det här beslutet för att vi s? att säga m?ste visa i handling att vi menar saker och ting. För oss är det här självklart men man m?ste ocks? visa och tydliggöra det. S? det här är ett steg men sedan har vi hela implementeringen som m?ste genomsyra verksamheten, säger Nils Stefansson.

? RFSL Hälsingland kommer att föreläsa och diskutera de här fr?gorna bland föreningens folk. För mig som ordförande har hbtq-fr?gan alltid varit självklar men icke desto mindre behöver jag ocks? lära mig saker, om till exempel hur det kan vara att leva utan att komma ut. Det räcker inte bara att läsa Jonas Gardells böcker Torka aldrig t?rar utan handskar, det behövs mer, det är m?nga perspektiv.

>Läs mer

För pressinloggning kontakta redaktionen!

Feministiskt Perspektiv
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
070-772 17 52
feministisktperspektiv.se
[email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy