SE

ATG varnar Global Bet Holding

a8

En kund till det österrikiska spelbolaget Global Bet Holding GMBH har överskridit ATGs gällande maxgräns för antal inlämnade system. ATG skickade i g?r, torsdagen den 4 september, en formell varning till Global Bet Holding GMBH. Hösten 2013 införde ATG nya maxgränser för antal inlämnade system p? spelformerna V75, V86, V65, V64, V5 och V4. I de fall där internationella kunder spelar p? ATGs produkter ligger ansvaret hos respektive spelbolag att säkerställa att regelverket följs. Vid upptäckt av brott mot ATGs regler, gällande maxgränser och/eller robotspel, fr?n internationell partner gäller följande: Vid första tillfället varnas partnern Vid upprepad förseelse h?lls vinsten inne, gjorda insatser förverkas och partnern riskerar att stängas av fr?n spel p? ATGs produkter Den aktuella händelsen inträffade den 26 augusti när en kund hos Global Bet Holding GMBH överskred maxgränsen p? V4 i samband med tävlingar p? Jägersro. Kunden hade lämnat in totalt 4 374 system mot till?tna 500 system. Den sammanlagda insatsen var 33 422 kronor och den utbetalda vinstsumman96 146 kronor. Under 2014 har totalt tre svenska kunder varnats för att ha överskridit ATGs maxgränser. Norsk Rikstoto varnade i mars tolv norska spelare d? de genom samarbete överskred ATGs maxgränser. För mer information, kontakta: Magnus Lunner, säkerhetschef ATG Telefon: 08-627 20 06 Mobil: 070-527 20 06 E-post: [email protected] Fakta, maxgränser för antal till?tna system fr?n den 11 oktober 2013. Gränserna gäller per konto, tävling och spelform: V75 ? max 5 000 system V86 ? max 5 000 system V64 ? max 2 000 system V65 ? max 2 000 system V5 ? max 500 system V4 ? max 500 system Det här gäller för svenska kontokunder Vid filspel f?r varje kontokund lämna in max det antal system som är till?tet per konto, tävling och spelform. Om filen inneh?ller fler än antalet till?tna system för den spelformen kommer den inte att tas emot och den deltar därmed heller inte i spelet. Det g?r heller inte att skicka in flera filer som sammantaget överskrider gränserna. Gränsen för till?tet antal system per spelform gäller även om spelen inte är filinlämnade. Om kunden överskrider gränserna s? varnas först kunden. Vid upprepad överträdelse förverkas kundens insatser och kunden förlorar rätt till vinstutbetalning. ATG har rätt att stänga av kunden och avsluta kundens ATG-konto. Det här gäller vid spel fr?n utlandet Exakt samma regler gäller men här är det ATGs utländska partner som ansvarar för att reglerna följs. Om kunden överskrider gränserna s? varnas först partnern. Vid upprepad överträdelse förverkas kundens insatser och kunden förlorar rätt till vinstutbetalning. ATG har d? rätt att stänga av partnern. AB Trav och Galopp – ATG – ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. ATG levererar en kombination av trav- och galoppsport i världsklass samt spännande och underh?llande spel. ATG tryggar via spelet p? hästar den svenska trav- och galoppsportens l?ngsiktiga förutsättningar. Hela ATGs överskott, ca 1,6 miljarder kronor ?rligen, g?r tillbaka till hästsporten.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy