?pningstider Hemsedal Skisenter sesongen 2012/13

Hemsedal Skisenter utvider ?pningstiden med en time fra sesongstart. Ordin?r ?pningstid blir fra 09.00 til 16.30 fra sesongstart 2. november frem til siste skidag 1. mai.
Morgenski
Morgenskikj?ring arrangeres hver onsdag og l?rdag fra 22. desember til og med 6. april. ?pningstid er 07.30 i Hollvin Express.?pne bakker under morgenski er Turistl?ypa (gr?nn l?ype nr 11), Hemsedall?ypa (r?d l?ype nr 10) og S?haugl?ypa (sort l?ype nr 8).
Kveldskj?ring
?pningstid for kveldskj?ring er 18.00 til 20.30 og starter opp fredag 7. og 14. desember. Fra 18. desember til 22. mars arrangeres kveldskj?ringen hver tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. ?pne heiser er Hollvin Express, Gaupa, Fjellreven og Skarsnutenheisen. ?pne bakker er Trolll?ypa (1), Begynnerl?ypa 1 og 2 (2 og 34), S?haugl?ypa (8), Hemsedall?ypa (10), Turistl?ypa (11), Holdel?ypa (38), Hagal?ypa (37) og Jump Steet (33).
Gratis kveldski og morgenski
Et av ?rets gode nyheter er gratis morgenskikj?ring og kveldskj?ring for alle med ordin?rt SkiPass for Hemsedal Skisenter. Alle som kj?per minimum 1 dags SkiPass f?r morgenski og kveldski inkludert for gjeldende dag, uten ekstra kostnader.
Les mer
?pningstider
Morgenski
Kveldskj?ring
Kort om SkiStar:
SkiStar AB (publ), hvis B-aksjer er noterte p? Nasdaq OMX Mid Cap Stockholm, eier og driver skianlegg p? alpindestinasjonene Sälen, ?re og Vemdalen i Sverige samt Hemsedal og Trysil i Norge, samt Hammarbybacken i Stockholm. Markedsandelen er i Sverige 50 %, i Norge 29 % og totalt i
Skandinavia 41 %. Kjernevirksomheten er alpin skikj?ring med gjestens skiopplevelse i sentrum. ?vrige virksomheter er losjiformidling, skiskole og skiutleie.
http://corporate.skistar.com/
http://www.skistar.com/sv/salen/
http://www.skistar.com/sv/are/
http://www.skistar.com/sv/vemdalen/
http://www.skistar.com/no/hemsedal/
http://www.skistar.com/no/trysil/
http://www.skistar.com/sv/hammarbybacken/

Authors

Related posts

Top