566 millionar kroner til Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) f?r 566 millionar kroner av spelemidla til idrettsform?l i 2011. Tilskotet blir auka med 10 millionar kroner i forhold til 2010.
Tilskotet til NIF omfattar grunnst?tte til sentraladministrasjonen til NIF, idrettskrinsar og s?rforbund. I tillegg blir det gitt tilskot til aktivitetstiltak for barn og unge og til toppidrett.
– NIF er den st?rste barne- og ungdomsorganisasjonen i Noreg, og regjeringa ?nskjer ? styrkje aktiviteten i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten, seier statsr?d Anniken Huitfeldt.
– Auken i tilskotet skal gi grunnlag for styrkt satsing p? aktivitetsutvikling for barn og ungdom i den organiserte idretten, mellom anna meir satsing p? trenarutdanning.
– Tilskotet skal og bidra til vidareutvikling av ei sterk norsk toppidrettssatsing. Olympiatoppen er sentral i forhold til utviklinga av toppidrettsarbeidet i s?rforbunda ved ? fokusere p? kunnskap og tverridrettsleg samarbeid, seier kulturministeren.

Authors

Related posts

Top