SE

??ATG avvärjde överbelastningsattacker ? polisanmäler händelserna

a8

ATG har vid tv? tillfällen de senaste dagarna drabbats av överbelastningsattacker, s? kallade DDoS-attacker, mot företagets nätverk via ATG.se. Händelserna som inträffade i lördags och under tisdagkvällen kommer nu att polisanmälas. ? V?rt säkerhetssystem har f?tt stopp p? b?da attackerna. Attackerna gjorde dock att v?ra nät kraftigt överbelastades med följd av att vi fick driftstörningar. Detta drabbade de kunder som samtidigt försökte spela in till oss, säger Annette R?dström, IT-chef p? ATG. En överbelastningsattack (p? engelska Distributed Denial-of-Service) är när en mängd datorer skickar stora mängder trafik till en sajt i syfte att förhindra normal ?tkomst och överbelasta företagets nätverk. ATG är inte det första företaget som är drabbats av överbelastningsattack. En rad svenska företag och myndigheter samt även internationella storföretag, myndigheter och länder har drabbats (se fakta). De tv? överbelastningsattackerna genomfördes i lördags och under tisdagkvällen. ? Vi hade i lördags stora driftstörningar under 50 minuter och i kväll hade vi driftstörningar fr?n cirka klockan 19.15, säger Annette R?dström. Även om det självklart inte är tillfredsställande med n?gra som helst avbrott, s? har v?ra säkerhetssystem och rutiner fungerat s? att attackerna kunde begränsas i tid. Det är inte ovanligt att den här typen av överbelastningsattacker sl?r ut företag under längre tid. Vem som ligger bakom de b?da överbelastningsattackerna är okänt. ? ATG har inte tagit emot n?got hot. V?r plan var att under onsdagen polisanmäla och kommunicera kring lördagens händelse d? incidentrapporten fr?n v?r nätleverantör i dag blev klar. Viktigt att p?peka är att b?da attackerna syftade till att överbelasta v?rt nätverk, vi ser inga tecken p? n?gon annan typ av attack, säger Annette R?dström. Det var i slutet av lördagens V75-omg?ng p? Solvalla som överbelastningen inträffade under cirka 50 minuter. Detta fick till följd att vissa kunder inte kunde spela eller komma in p? ATG.se. Klockan 16.29 registrerade b?de ATG och ATGs nätleverantör att ATGs nätverk överbelastades p? ett onormalt sätt. Klockan 16.50 aktiverades ett säkerhetssystem som filtrerade bort den onormala trafiken. Klockan 17.20 var attacken avvärjd och alla spelkanaler fungerade normalt med undantag av ATG Classic som var i g?ng igen klockan 18.10. ? I ett par timmar hade vi problem med korrekt oddsinformation i startlistorna för lopp 11 och 12 p? ATG.se. Ett antal kunder har drabbats av att deras konto blivit l?sta efter flera misslyckade inloggningsförsök. Och under en period p? söndagmorgonen var det ocks? sv?rt för vissa kunder att komma in p? ATG.se, säger Annette R?dström. Överbelastningsattacken under tisdagkvällen var av samma typ som den i lördags. ? Vid 20.30-tiden hade vi normal trafik. Alla spelkanaler fungerade. Men vi h?ller p? att titta över alla system för att se om det finns n?gra kvarliggande problem. Jag beklagar verkligen de problem attackerna orsakat v?ra kunder. Vi kan inte garantera att liknande saker inte kommer att hända igen, det kan ingen. Men vi kan garantera att vi tar v?r IT-säkerhet p? största allvar och att vi gör allt för att v?ra kunder ska känna sig trygga, säger Annette R?dström. Fakta, överbelastningsattack Förkortningen DDoS st?r för det engelska uttrycket Distributed Denial-of-Service. P? svenska kallas dessa attacker för överbelastningsattack eller tillgänglighetsattack. En överbelastningsattack bygger p? att en stor mängd anrop samtidigt görs och fr?n ett stort antal datorer mot ett datorsystem eller nätverk, med syftet att f? system eller tjänster att sluta fungera. Exempelvis drabbades 2013 en rad svenska företag och myndigheter för överbelastningsattacker, bland annat Säpo, Försvarsmakten, SEB, Swedbank, TT, Socialstyrelsen, Domstolsverket, Riksdagen, Göta Hovrätt, Regeringen och Riksbanken. I utlandet har bolag som Amazon, Visa, CNN, AT&T och Sony och länder som Indonesien och Saudiaraben utsatts för attacker. Källa: Wikipedia, CNN, Ny Teknik, Tripnet och www.digitalattackmap.com För mer information, kontakta: Annette R?dström, IT-chef ATG Tel: 08-627 22 14 E-post: [email protected] AB Trav och Galopp – ATG – ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. ATG levererar en kombination av trav- och galoppsport i världsklass samt spännande och underh?llande spel. ATG tryggar via spelet p? hästar den svenska trav- och galoppsportens l?ngsiktiga förutsättningar. Hela ATGs överskott, ca 1,6 miljarder kronor ?rligen, g?r tillbaka till hästsporten.

Similar Posts